MASTERMENTOR

Mastermentor tuottaa coaching-, lyhytterapia-, työnohjaus-, valmennus- ja kehittämishankkeita yrityksille ja julkisen sektorin eri toimialoille jo vuodesta 2001. Toimialueemme ulottuu Helsingistä muualle pääkaupunkiseudulle, Uudellemaalle,Turkuun ja Tampereelle. Asiakastapaamiset voivat olla Helsingin Munkkiniemen toimistossamme tai sopimuksen mukaan muissa tiloissa.

Palvelujamme ovat:

- Työnohjaus on oman toimintatavan, johtamisen, esimiestyön ja asiantuntijuuden tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu tavoitteellisessa yhteistyössä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien ajatusten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

- Coachingissa paneudutaan valmennettavien tilanteeseen ja haasteisiin, jotka määritellään prosessin alkaessa. Esim. johtaminen, vuorovaikutus ja taloudellinen vastuu. Coachingissa ja johtoryhmävalmenuksissa edetään yksilöstä ryhmään ja varmistetaan sekä yksilön että organisaation osaamista.

- DiSC® -valmennusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta tavasta toimia, omista asenteista ja uskomuksista sekä kehittää vuorovaikutustilanteita, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Valmennettavat pystyvät tunnistamaan, miten parhaiten toisten tarpeita voidaan lukea, miten kukin pystyy tukemaan omalla toiminnalla muita.

- Kognitiivinen lyhytterapia auttaa voittamaan tunne-elämän ongelmia, kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuvaiheita, selvittelemään konflikteja, tukemaan opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan oman itsenäisen elämän hallintaa. Jatkan opintojani ratkaisukeskeisessä psykoterapian opinto-ohjelmassa (2015 -2018). Otan vastaan uusia asiakkaita Helsingin Munkkiniemessä viihtyisissä Studio Soleil´n tiloissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

dreamstimeextrasmall_37373267.jpg.jpeg