Tiimien ja esimiesten kehittäminen -
DiSC®-valmennuksen avulla

Johtoryhmien ja esimiesten valmennukset toteutetaan yleensä 2 -3 puolen päivän mittaisina. Lisäksi mahdollisuus myös henkilökohtaiseen palautteeseen (1 h) puhelimitse tai videoneuvotteluna.


DiSC® valmennusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta tavasta toimia, omista asenteista ja uskomuksista sekä kehittää vuorovaikutustilanteita, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa. DiSC ®, henkilökohtainen palaute, oma kehittymistehtävä ja valmennus auttavat tiedostamaan omat vahvat toimintatyylit ja kehittämiskohteet sekä tunnistamaan, mitkä lähestymistavat sopivat erilaisten toimintatyylien omaaville henkilöille.


DiSC® -käyttäytymismallin (Dominance/Hallitseva - Influence/Vaikuttava - Steadiness/Vakaa - Conscientiousness/Tunnontarkka) avulla osallistujat oppivat valmennuksessa ymmärtämään oman toimintatyylinsä vaikutukset sekä muiden toimintatyylien ymmärtäminen helpottuu. He pystyvät tunnistamaan, miten parhaiten toisten tarpeita voidaan lukea, miten itse pystyt tukemaan omalla toiminnallasi muita ja näin saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos.


Mastermentor käyttää DiSC ® arviointia ryhmäcoachingin ja esimiesvalmennusten osana.


Mitä DiSC® on?

DiSC® - on johtava toiminnan arvioinnin työkalu maailmassa. Sillä on jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja sen tutkimushistoria yltää 30 vuoden taakse. Kiinteänä osana eri valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia, se auttaa parantamaan kommunikaatiota, vähentämään ristiriitoja ja turhautuneisuutta, sekä kehittämään esimiehiä ja tiimejä.


Mastermentorin yhteistyökumppani DiSC® valmennuksissa on MLP - Modular Learning Processes Oy.


MLP Modular Learning Processes Oy on Authorized Partner, Everything DiSC, A Wiley Brand ja osa maailman suurinta valmentajaverkostoa. John Wiley & Sons, Inc. on johtava käyttäytymisarviointeihin perustuvien valmennusratkaisujen toimittaja maailmassa. Alkuperäinen DiSC-henkilöarviointimenetelmä luotiin jo yli 30 vuotta sitten.


MLP on Suomessa alkuperäisen ja suosituimman DISC-analyysin edustaja. Kaikki välineet ovat validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Toiminta on aidosti kansainvälistä - mukana jo 70 maata, mikä tarjoaa kattavanorganisaation kehittäjän tuen.