Esittely

MASTERMENTOR


Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja kognitiivinen lyhytterapia, yksilö –ja ryhmätyönohjaukset (STOry) sekä coaching ohjelmat (ICF) asiantuntijoille, esimiehille ja johtamistehtävissä työskenteleville.

Työskentelykielet: suomi, ruotsi ja englanti.


Koulutus

KM, Kasvatustieteiden maisteri (erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia)

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VALVIRA)

Kognitiivinen lyhytterapeutti (INTEGRUM)

Certified Business Coach ® (BCC)

Työnohjaaja (STOry)

Licensed Master Practitioner of NLP™

Lisäksi muita lyhytkestoisia koulutuksia


Hieman minusta

“Ratkaisukeskeisellä ja kognitiivisella työotteella pyrin löytämään yhdessä asiakkaani kanssa hänen tilanteeseensa mielekkään suunnan, auttamaan häntä tunnistamaan ja ylittämään oman toimintansa esteitä ja tukemaan häntä aktiivisiksi toimijaksi omien arvojensa hyväksi. Työtavat auttavat voittamaan tunne-elämän ongelmia, kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuvaiheita, selvittelemään konflikteja, tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan oman itsenäisen elämän hallintaa.

Pitkään työuraani on kuulunut kansainvälisiä tehtäviä, asiantuntija- ja esimiestehtäviä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Valmentajana, työnohjaajana ja coachina minulla on monipuolinen kokemus erilaisista organisaatioista ja toimialoista. Toimintatapani on tavoitteellisesta ja määrätietoista yksilön ja ryhmien ammatillista roolia vahvistaen. Valmentava työote ja ratkaisukeskeisyys on minulle luontainen tapa tehdä työtäni niin terapeuttina, työnohjaajana kuin valmentajanakin..“


Lisätietoja