Työnohjaus - miten se toimii

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan ja löytämään eteenpäin kuljettavan prosessin. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.


Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala.


Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai yöyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti.


Usein työnohjaukseen osallistutaan 15-20 kertaa 1-1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat yleensä parin kolmen viikon välein. Työnohjaajat suosittelevat työnohjauksen kestoksi vuodesta kahteen vuotta.


Työnohjausryhmänoptimikoko on 3-6 ohjattavaa.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman toimintatavan, johtamisen, esimiestyön ja asiantuntijuuden tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu tavoitteellisessa yhteistyössä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien ajatusten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.


Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.


Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään paremmassa työvireessä.


Lataa esite työnohjauksesta: http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/Tyonohjaus.pdf