Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja kognitiivinen lyhytterapia


Terapiat auttavat voittamaan lähinnä tunne-elämän ongelmia, kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuvaiheita, selvittelemään konflikteja, tukemaan opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan oman itsenäisen elämän hallintaa.

Tarjoamani terapiat ovat yksilöterapioita, joiden kesto vaihtelee lyhytterapioista (5-10-15-20 kertaa) pitkäkestoisiin terapioihin 1 -3 vuotta (KELA).

KELA:n palveluntuottajana

Aikuiset 26-67-vuotiaat: Yksilöterapia

Nuoret 16-25-vuotiaat: Yksilöterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit


Millainen terapeutti olen

Ratkaisuskeskeiseksi psykoterapeutiksi olen valmistunut 2018 ja sitä ennen kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi vuonna 2015. Terapeuttina toimintatapani on rauhallista, asiakasta arvostava ja vahvuuksia etsivää aktiivista keskustelua. Positiivisen psykologian työtavat auttavat voittamaan tunne-elämän ongelmia, kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuvaiheita, selvittelemään konflikteja, tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan oman itsenäisen elämän hallintaa.


Mitä istunnoillani tehdään
Terapiat on aktiivista ja käytännönläheistä työskentelyä, jossa tapaamme sovitusti tarpeen mukaan viikoittain tai väljemällä aikataululla.
Ajatuksenani on löytää asiakkaan kanssa häntä eteenpäinkuljettava tapa jatkaa ja rakentaa oman näköistä elämäänsä. Asiakkaan kanssa sovimme yhdessä tavoitteista ja asiakkaan halutessa sovimme myös hänen omasta väliajan työskentelystä. Samoin työtavat ja aikataulut sovitaan työskentelyn alussa esim. mahdolliset videotapaamiset.